Baggrunden for demokratinet.dk

Demokratinet.dk er et produkt af forsøgsprojektet ’De unge beboerdemokrater – hvor er de henne?’, som Boligkontoret Danmark gennemførte i 2012-2016 med støtte fra det daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter, Østifternes Fond og Boligkontoret Danmarks Udviklingsfond.

Forsøgsprojektet undersøgte baggrunden for de unges manglende deltagelse i beboerdemokratiet, og hvad der skal til for, at unge i højere grad vil deltage i det frivillige og beboerdemokratiske arbejde i almene boligafdelinger. Projektet havde også til formål at udvikle og afprøve nye metoder og tiltag til at inddrage de unge i alderen 18-34 år.

Resultaterne af forsøget kan ses i bogen De almene unge - en debatbog om generationskløften i beboerdemokratiet og i de to film her på siden.

 

En platform med værktøjer til afdelingsbestyrelserne og de frivillige

Som en del af projektet var det også aftalen med ministeriet, at Boligkontoret Danmark skulle levere en digital platform med værktøjer, som kunne styrke de beboerdemokratiske- og frivillige arbejde i almene boligafdelinger i Danmark.

Med hjemmesiden Demokratinet.dk har Boligkontoret Danmark i samarbejde med BL – Danmarks Almene Boliger skabt en sådan platform.

Her er samlet en lang række værktøjer fra sektoren, som alle medvirker til at fremme det frivillige og beboerdemokratiske arbejde i boligafdelingerne. Hjemmesiden er dermed primært målrettet afdelingsbestyrelser og øvrige frivillige i almene boligafdelinger.

Én fælles platform

I mange år har det været sådan, at når en boligorganisation udviklede et redskab til beboerdemokratiet, så blev det typisk kun brugt af selv samme boligorganisation. Med demokratinet.dk ønsker vi at gøre op med den tanke.

Målet er, at demokratinet.dk kan være en fælles platform for viden og redskaber til at arbejde med frivillighed i de almene boliger uanset, hvem der har udviklet redskabet. Ved at dele værktøjerne, deler vi udvikling på tværs af branchen. Det sikrer, at alle bestyrelser, frivillige og ansatte får mest mulig gavn af de udviklingsmidler, som en boligorganisation har brugt – og på den måde arbejder vi effektivt med de huslejekroner, vi bruger på udvikling.

Det er samtidig vores håb, at samlingen af værktøjerne på demokratinet.dk danner én indgang til ny viden indenfor det frivillige felt i boligafdelingerne.