Generic placeholder image

Årshjul og aktivitetsliste

Generic placeholder image

Årshjul og aktivitetsliste


Få overblik over de bundne opgaver med årshjulet

Der er nogle få opgaver i en boligafdeling, som har sin faste gang i et århjul bestemt af, hvornår afdelingens regnskabsår starter og slutter. Det er opgaver, som man skal igennem hvert år, og som er afhængige af hinanden. Du kan fx. ikke godkende et budget på afdelingsmødet før budgettet er udarbejdet, ligesom det er svært at udarbejde budgettet før kommende arbejder i afdelingen er klarlagt osv. osv. Med årshjulet i boksen til højre kan du får styr på disse afhængigheder, og på den måde skabe et overblik over de ting i skal igennem i afdelingen i løbet af et år.

Planlæg og koordinér afdelingens øvrige opgaver

Udover de bundne opgaver sker der rigtig mange ting i en boligafdeling. Det er aktiviteter som bestyrelsen eller frivillige selv igangsætter for at skabe en god og velfungerende boligafdeling. For at holde styr på dem og planlægge, hvem der står for de enkelte aktiviteter, kan det være en god idé at skrive dem ind i en aktivitetsliste. Så bliver det også nemmere at rekruttere frivillige, når de ved, hvilke opgaver der er brug for hjælp til.

Du finder en skabelon til aktivitetslisten i boksen til højre. Du kan selv tilføje linjer, hvis I har flere aktiviteter end der er plads til. I kan skrive alt ind i listen, som I skal bruge tid på og frivillige til at løse ifm. beboeraktiviteter, ekstraordinære bestyrelsesaktiviteter (fx. styringsdialog eller forventningsafstemningsseminar i bestyrelsen), eller hvad der lige giver mening for jer.

Vis beboerne, at der er opgaver, som har brug for frivillige

Det kan give god mening at dele aktivitetsoverblikket med beboerne. Så ved de, hvad der er planlagt i afdelingen i den kommende periode, og det bliver tydeligt, når der er opgaver, som der er behov for frivillige til at løse.

 

 

Om værktøjet

Værktøjerne er udarbejdet af Boligkontoret Danmark.