Generic placeholder image

Afdelingsbestyrelsen - hvad er min rolle?

Generic placeholder image

Afdelingsbestyrelsen - hvad er min rolle?


Afdelingsbetyrelsen vælges af beboerne

Afdelingsbestyrelsen er valgt af afdelingens øvrige beboere til udføre afdelingsmødets beslutninger ift. afdelingens drift samt til at varetage afdelingens interesser bedst muligt.

Som medlem af en afdelingsbestyrelse skal man varetage alles interesser og målet er at få afdelingen til at fungere så godt som muligt.

Varetager beboernes interesser

Det er afgørende for atmosfæren i afdelingen, at afdelingsbestyrelsen har "fingeren på pulsen" og forsøger at sætte sig i de andre beboeres sted. Nogle beboere har måske vældig megen lyst til at deltage i det sociale liv og de fælles aktiviteter der udbydes, mens andre "bare" ønsker at bo og være i fred.

En af afdelingsbestyrelsens fornemmeste opgaver er at være katalysator for de ideer og ønsker, der opstår i afdelingen.

Bestyrelsen konstituerer sig på første møde

På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det årlige valgmøde i afdelingen er det normalt, at de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig og fordeler posterne (kasserer, sekretær etc.) mellem sig. På den måde kan man lette arbejdet i bestyrelsen, men det enkelte medlem kan ikke derved afskrive sig noget ansvar, idet ansvaret stadig hviler på hele bestyrelsen.

Vil du vide mere?

Så kan du klikke på de to links i boksen til højre. Her finder du pjecen "Ny i afdelingsbestyrelsen", samt en række organisationsdiagrammer, som viser opbygningen i en almen boligorganisation.

Om værktøjet

Teksten på denne side er forfattet af BL - Danmarks Almene Boliger.

Pjecerne "Ny i afdelingsbestyrelsen" og organisationsdiagrammerne er udarbejdet af af BL - Danmarks Almene Boliger.