Generic placeholder image

Forventningsafstemning i bestyrelsen

Generic placeholder image

Forventningsafstemning i bestyrelsen


Har I de samme forventninger?

Har du oplevet at skulle samarbejde med nogle, men at der var forskellige holdninger til, hvordan arbejdet skulle udføres? 
Det sker ofte! Og det kan være helt okay at der er forskellige holdninger, så er det bare endnu vigtigere, at I fra starten får talt sammen om forudsætninger og forventninger.

Forudsætningen for godt samarbejde

For at I kan samarbejde på bedst mulig vis, skal I blive enige om, hvad det er, I vil arbejde hen imod, og hvordan I vil gøre det. I behøver ikke gøre det på den samme måde, eller med den samme arbejdsindsats, men det er vigtigt, at få talt om, hvordan I gør det, så det er forståelse for det I hver især gør i gruppen.

For at sikre, at I får foretaget forventningsafstemingen, kan I bruge vejlednignen i højre side, som fortæller jer, hvordan I kan gøre det, og giver gode råd til processen undervejs.

God fornøjelse!

Om værktøjet

Vejledningen er udarbejdet af Boligkontoret Danmark.