Generic placeholder image

Start en aktivitet

Generic placeholder image

Start en aktivitet


Aktiviteter bidrager til social sammenhængskraft

Nogle steder er man rigtig gode til at igangsætte aktiviteter, imens der andre steder stort set ingen aktiviteter er. Det er synd, for aktiviteter i boligområderne er med til at styrke fællesskabet og trivslen i afdelingen. Det kan både være givende for de frivillige, som står for aktiviteterne, og for beboerne som deltager i aktiviteterne.

At afvikle og deltage i aktiviteter bidrager ikke kun til en større social sammenhængskraft blandt beboerne. For nogle beboere kan det også medføre mindre ensomhed i hverdagen, eller endda føre til et løft af den enkelte beboers ressourcer.

Et inspirationskatalog til at igangsætte aktiviteter

Dette værktøj er en hjælp til at komme i gang med at stable aktiviteter på benene – det er nemlig ikke sikkert, at de manglende aktiviteter handler om, at ingen gider løfte opgaven. Det kan helt simpelt handle om, at det er svært at overskue, hvordan man kommer i gang, eller måske har man bare lyst til at gøre noget for sin boligafdeling, uden at vide, hvad man helt konkret kan finde på at lave.

24 handlekort

"Start en aktivitet" er et værktøj, som udgøres af 24 handlekort - se boksen til højre. Handlekortene skal bruges som en inspiration til, hvilke aktiviteter man kan igangsætte i sin afdeling, og hvordan man kan igangsætte aktiviteterne. Det kræver dog, at der bliver afsat penge til det i budgettet.

 

Om værktøjet

Handlekortene er udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger.

 

Handlekortene indgår i BLs værktøjskasse, som kan rekvireres samlet på
BLs hjemmeside.