Generic placeholder image

Stem dørklokker

Generic placeholder image

Stem dørklokker


Inddrag beboerne og lær dem at kende

Har du nogensinde overvejet at tage en runde i din boligafdeling og tale med alle beboerne? Måske gør du det allerede, fordi du har set de fordele, det kan føre med sig. Hvis ikke, så læs med videre i værktøjet til højre. At stemme dørklokker i din boligafdeling er nemlig givtigt i flere situationer, både når du vil lære beboerne bedre at kende, når du vil kende beboernes ønsker og tanker om boligafdelingen og når du vil trække på beboerne til det frivillige arbejde i afdelingen.

Værktøjer

Om værktøjet

Vejledningen er udarbejdet af Boligkontoret Danmark.